top of page

Osjeti ritam! - Feel the rhythm!

90-minutes class, cardio done the fun way

  • EUR 13
  • Nemčićeva ulica

Service Description

Sat u trajanju 90 minuta, kardio vježbanje na zabavan način You certainly love to dance! 😊 Of course, when we dance, we get rid of stress and improve our mood, we keep our health, stay in shape, become self-confident, improve our social life and no matter how skilled we are at dancing - we always have a good time. Whether you are a person who enjoys night outs and dancing in clubs, occasional dancing with your friends, or you only dance when no one is watching, dancing always improves the quality of your life, you just need to find your own rhythm. You are invited to a dance cardio class "Feel the rhythm!" which has all the benefits of a night out, after which you won’t be hungover. Anyone can participate! There are no complex choreographies, just dance combinations to infectious rhythms and songs that everyone knows, and with which no one is left sitting. Feel the rhythm and (re)discover your love of dance! Sasvim je sigurno da volite plesati! 😊 Naravno, kad se plesom oslobađamo stresa i popravljamo raspoloženje, čuvamo zdravlje, ostajemo u tjelesnoj formi, postajemo samopouzdaniji, poboljšavamo svoj društveni život i neovisno o tome koliko smo vješti u plesu – uvijek se dobro zabavljamo. Bili vi osoba koja uživa u noćnim izlascima i plesu u klubovima, u povremenom plesu u krugu svojih prijatelja, ili plešete samo onda kada vas nitko ne gleda, ples uvijek poboljšava kvalitetu vašeg života, treba samo naći vlastiti ritam. Pozivamo vas na sat plesnog kardio vježbanja “Osjeti ritam!” koji ima sve dobrobiti noćnog izlaska, nakon kojega nećete biti mamurni. Svatko može sudjelovati! Nema kompliciranih koreografija, samo plesne kombinacije na zarazne ritmove i pjesme koje svi poznaju, a uz koje nitko ne ostaje sjediti. Osjetite ritam i (ponovno) otkrijte ljubav prema plesu!


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Nemčićeva ulica, Zagreb, Croatia

    smiling.hips@yahoo.com


bottom of page